OPDATERET den 23 April.
Køb og salg

Næste medlemsmøde

 

Tur til Blåvand Zoo…                                                                                

Aftentur til Blåvand Zoo. den 16 Maj. Kl.19.00 Øster Hedevej 1 6857 Blåvand

Vi mødes ved indgangen til Blåvand Zoo.

Husk at medbringe kaffekurven som må nydes i cafeteriet.

Vi har aftale med en af dyrepasserne som vil vise os rundt og fortælle os om dyrene og deres opdræt.

Der er bænke rundt i Zoo hvor man bl.a. kan sætte sig og nyde dyrene.

www.blaavandzoo.dk

Tilmelding til Gerda senest den 12 Maj på mobil 23228629

Tag familien med vi har hele haven for os selv så der er plads til alle

 

Beretning fra generalforsamling i LDF kan findes på  http://www.ldf-net.dk/

under nyt fra formand, og under beretninger

Bliv medlem

 

 

 

 

 

 

 

"

Velkommen til vores hjemmeside

Fugleinfluenza - aktuelle situation

Indelukningskravet for fjerkræ og andre fugle i fangenskab ophæves onsdag d. 12. april 2017, men man skal stadig passe på de vilde fugle og sørge for optimal smittebeskyttelse.
Fjerkræ kan komme ud d. 12. april 2017
Fødevarestyrelsen ophæver indelukningskravet for fjerkræ og andre fugle i fangenskab  med virkning fra onsdag d. 12. april 2017, samtidig bliver det igen tilladt af afholde samlinger med fjerkræ og andre fugle i fangenskab.
 
Antallet af fugleinfluenzatilfælde blandt de vilde fugle er for nedadgående og er nu det laveste siden november 2016. Dette betyder, at risikoen for smitte til tamfjerkræ fra vilde fugle er reduceret. Vilde fugle udgør stadig en risiko for smitte til fjerkræbesætninger, men truslen vurderes ikke længere til at være så høj som den har været. Dette sammenholdt med, at dyrevelfærden med højere temperaturer og den længere dagslængde kan blive kompromitteret, gør, at Fødevarestyrelsen har besluttet at ophæve indelukningskravet og forbuddet mod samlinger af fjerkræ og fugle.
 
Husk smittebeskyttelse

Da der stadig findes fugleinfluenza hos de vilde fugle er det vigtigt, at man overholder de basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård.

 
Derudover skal man altid følge de gældende regler:
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. 
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza