Aktiviteter 2021

15/6 kl 19,00 Pokaloverrækkelse / foredrag Mødelokalet
  Ferie  
7/8 Kl 15,00 Grill hygge/fuglekig Skjern
20/8 kl 16,30 Nygaards Afrika   
7/8 kl 19,00 Tilmelding Hjemmebedømmelse Mødelokalet
25/9 kl 9,00 Hjemmebedømmelse  
19/10 kl 19,00 Pokaloverrækkelse / Banko Mødelokalet
19/11 kl 18,00 Jubilæumsfest Mødelokalet