Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag den 14. oktober var medlemmerne indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling.

Samarbejdsudvalget for Esbjerg – Bramming og Varde og Omegns Fugleforening, kom med indstilling om sammenlægning af de 3 foreninger.

Efter en orientering fra samarbejdsudvalget, om vedtægter og udstillingsregler, for den nye Fugleforening, var der en debat, med mange spørgsmål fra medlemmerne.

Nogle spørgsmål, kom der ikke svar på. 

Afstemningen om sammenlægning var meget klar, medlemmerne ønskede ikke en sammenlægning.

 Varde og Omegns Fugleforening forbliver selvstændig og uændret,

  med ønsket om et godt samarbejde med Esbjerg og Bramming fremover.

 

 

 

 

 

 

 

Ornitose (Clamydiose) - papegøjesyge

 

 

Ornitose eller clamydiose er en sygdom, der skyldes smitte med bakterien Chlamydia psittaci. Ornitose ses primært hos fugle - især papegøjer og papegøjelignende fugle - men kan også ses hos duer, høns, kalkuner, fasaner og andre fugle. Sygdommen kaldes også populært papegøjesyge.

Ornitose er en zoonose, dvs. den kan overføres fra dyr til mennesker.

Sygdommen forekommer over hele verden og i Danmark ses også tilfælde hvert år.

Sygdomstegn

Inkubationstiden, dvs. den tid der går fra dyret bliver smitte til det viser tegn på sygdom, er 5 - 14 dage. Der ses feber og symptomer fra åndedrætsorganerne med rigeligt sekret fra næsen og evt. lungebetændelse. Der kan ses øjenbetændelse, tarmbetændelse med diarre og symptomer fra nervesystemet.

Smittespredning

Smittespredning sker gemmen afføring og sekret fra næsen. Bakterien kan tåle en del udtørring og smitte sker oftest ved indånding af forstøvet afføring eller sekreter. Direkte kontakt med næb hos syge fugle eller kontakt med fjer og væv fra smittede dyr, f.eks. ved slagtning, er dog også en risiko for mennesker. Det er således hyppigst dyrehandlere, dyrlæger, fjerkræslagtere og fugleopdrættere der er udsatte.

Der er ikke konstateret smitte fra menneske til menneske.

Sygdommen påvises ved udtagelse af en blodprøve.

Behandling, bekæmpelse og kontrol

Konstateres ornitose i et fuglehold sættes dette under offentligt tilsyn, der bl.a medfører, at syge fugle skal isoleres og at der ikke må fjernes fugle fra fugleholdet.

Ornitose kan behandles med antibiotika. Et fuglehold skal behandles over en længere periode og det offentlige tilsyn kan ophæves igen når behandlingen er slut og der ikke længere kan konstateres sygdom blandt dyrene.

Personer der passer de smittede fugle, anbefales at bære handsker og åndedrætsværn, samt at rengøre og desinficere bunden af burene hyppigt.

Der kan ikke vaccineres mod ornitose.

 

ORNITHOSE

 Raske smittebærer.

 

Efter at have deltaget i nogle møder omkring Ornitose også kaldet Papegøjesyge har flere opfordret til at jeg kom med nogle oplysninger omkring dette emne.                                                                                     Grunden til at jeg ikke tidligere har meldt ud skyldes at undersøgelsen hos Per Lind i Nordjylland kom som lyn fra en klar himmel. Ingen var på  forhånd underrette  om hvilke tiltag fødevarestyrelsen havde gang i.  Jeg kun hurtig fare ud med forkerte oplysninger men ønskede ikke dette før jeg havde undersøgt sagen til bunds.

Jeg har på nuværende tidspunkt haft et par kontakter til fødevarestyrelsen samt kredsdyrlægen der har med kontrollen i Nordjylland at gøre  samt et par uafhængige dyrlæger. Derfor er jeg ved at have en opsamling på dette så det skulle være muligt at komme med en meddelelse  der holder sig til realiteterne .

 

På spørgsmålet om fødevarestyrelsen med de nye tiltag har i sinde at udrydde raske smittebærer total er svaret.

At det er en prøveballon man har sendt op for at registrere problemet på opfordring fra kredslæger. Om resultatet for konsekvenser måske måske ikke, man ved det ikke på nuværende tidspunkt

Man ønsker også at fare med lempe for ikke at skræmme befolkningen. Dette har det dog knebet voldsom med at opfylde ind til videre.

 

På spørgsmålet om differentiation af raske smittebærer og sygdom i udbrud var svaret at det var umuligt at  definere på nuværende tidspunkt.

Man har  også oplyst at  resultatet i første omgang ikke vil berører alm. fugleholdere.

Dette afhænger formentlig af resultatet hvor man samtidig oplyser  at undersøgelse hos de 100 af de  største fuglehandler i landet vil ligge til grundlag for vurdering af udbredelse i området. Hvad det så vil sige er uklart.

Omkring måden Regionen i det pågældende tilfælde har ageret på vil jeg også stille et stort spørgsmålstegn ved. Når man oplyser at det er en frivillig undersøgelse og samtidig oplyser at hvis der siges nej til undersøgelsen går der 10 minutter længere og så kommer man med Politiet.

 

På spørgsmål om hvilke konsekvenser det vil få hvis man konstatere raske smittebærer oplyses det at det ikke får konsekvenser da det kun er en undersøgelse. Efterfølgende lukker man og sætter fugleholdet under offentlig tilsyn og behandling da der konstateres raske smittebærer i fugleholdet.

Prøverne fra de enkelte fugle blandes også sammen i fælles opbevarings glas så det siger intet om hvor mange fugle der er raske smittebærer i den enkelte voliere udover at konklutionen er at alle fugle er smittet i den pågældende voliere. Måden prøverne er taget på kan ud fra tal regnes ud så man får det resultat man ønsker. For Regionerne er det altid en fordel at have gode resultater da der så er mulighed for ydelig bevilling når de 300 000 kr. der er afsat i første omgang er brugt. På trods af at det ikke siger noget om det reelle problem.

 

Det oplyses fra uvildig dyrlæge at der sidste år via. obduktion blev konstateret væsentlig flere tilfælde af Ornitose end tidligere år.  Så der er ingen tvivl om at det er en sygdom vi skal være meget opmærksom på. Det er mit håb at jeg kan overbevise myndighederne om at de skal agere på en anden og mere lempelig måde hvis vi ikke skal derhen hvor fuglefolk ikke tør få obduceret fugle på grund af frygt for myndighedernes klodse ageren på området og i værste fald undlade karantæne og behandling ved  mistanke om ornitose eller afhænde fuglene hurtig til andre side og vi hermed opnår den modsatte virkning, Til både skade for os selv og hermed medvirke til at udbrede sygdommen endnu mere end tidligere. Et af de områder der formentlig først står for skud vil nok være vores fuglemarkeder og dernæst vores udstillinger og hermed ender det hurtig hos vores medlemmer.

Så derfor vil jeg kraftig opfordre foreningerne til for det første at bruge dyrlæger der har forstand på fuglesygdomme og ikke en hvilke som helst landbrugsdyrlæge for at opnå en let kontrol af samlingen. Samtidig vil jeg opfordre bestyrelse og evt. udvalg i foreningerne til at være meget opmærksom på at der ikke sider synlige syge fugle i samlingen. Raske smittebærer er umulig at konstaterer da de på ingen måde udviser tegn på sygdom. Selv dyrlæger kan ikke uden kontrol (savabeprøve) registrere dette.

 

Hvis man mener at myndighederne agere på et fejl grundlag lade mig det vide, så jeg måske har mulighed via. forhandlinger med rette instans kan få dette ændret.

 

Jeg kan endvidere oplyse at der er kommet en ny bekendtgørelse nr, 871 der omhandler Ornitose.

Her kræves der at alle både i forbindelse med samling i foreningerne (Udstillinger og fuglemarkeder) samt i forbindelse med privat salg af alle fuglearter bliver registreret hvilke fugle der sælges og til hvem samt at disse oplysninger opbevares i mindst 2 år.

Endvidere vil jeg opfordre alle private fugleholdere til at have en voliere lidt på afstand af eksisterende  voliere og bruge denne til karantæne til nye fugle i ca. 1 måned før de sættes sammen med egne fugle. Dette vil bevirke at man undgår mange problemer med indførsel af smitsomme sygdomme.

En god baggrund for mit arbejde med myndighederne er at vi som fuglefolk viser at vi er ansvarlige for det vi går og laver og så må vi forvente det samme fra myndighedernes side.

 

Ovenstående må i meget gerne bringe i jeres foreningsblad, da det også omhandler jeres medlemmer og ikke kun foreningen og LDF.

Jeg vedhæfter bekendtgørelsen og har fremhævet (kursiv og understreget- red.)de mest vigtige punkter i bekendtgørelsen.

 

Venlig hilsen LDF. Veterinær og Miljøkonsulent Bjarne Andersen.