Landsorganisationen

Danske Fugleforeninger

 

Kære fuglevenner

I LDF’s og de fleste fugleforeningers formålsparagraf står der at foreningen skal udbrede kendskabet til den rette pasning af fugle under beskyttede forhold. Dette har LDF gjort ved blandt andet at skrive og udgive pasningsvejledninger. I første omgang blev der i 2006 lavet tre flotte hæfter, der i tusindvis blev bredt distribueret til dyrehandlere, dyrlæger og biblioteker.

I 2008 kom Udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd om familie- og hobbydyr. I udtalelsen var der en anbefaling om at der ved alle salg af familie- og hobbydyr skulle udleveres en pasningsvejledning til køberen, for at sikre at dyrene fik den rette pasning ved den nye ejer. Denne anbefaling resulterede en ændring til Dyreværnsloven i 2010, der bestemte at alle dyrehandlere fra 1. januar 2013 skulle udlevere godkendte pasningsvejledninger, idet Rådet for hold af særlige dyr, skulle godkende alle pasningsvejledninger til formålet. LDF's daværende bestyrelse besluttede at vi skulle gå aktivt ind i sagen. Vi havde på dette tidspunkt allerede arbejdet med pasningsvejledninger, og hvem vidste mere om fuglehold end vore medlemmer. Endvidere var det en god måde at få LDF frem både ved dyrehandlere og ikke mindst alle de købere der ville få en pasningsvejledning med LDF’s navn.

Vi indgik på dette tidspunkt et samarbejde med andre hobbydyrsforeninger i Danmark, for at blive enige om en fælles måde at lave pasningsvejledningerne på ud fra lovbekendtgørelsen. I maj 2011 deltog repræsentanter for hobbydyrsforeningerne og dyrehandlerne i et møde med Justitsministeriet, om udformningen af pasningsvejledningerne, op på baggrund af lovteksten blev vi enige om at LDF skulle lave pasningsvejledninger på fugle og at der skulle laves en pasningsvejledning på hver art, dog således at nærtbeslægtede arter med samme pasningsbehov skulle omfattes af en pasningsvejledning. En pasningsvejledning må højst fylde to A4-sider. Alle pasningsvejledninger skal sendes til ministeriet med henblik på godkendelse af ”Rådet”

LDF besluttede at arbejder med at skrive pasningsvejledninger skulle belønnes, idet vi stadig havde penge fra Dyrevelfærdsfonden til produktion af pasningsvejledninger. Pasningsvejledninger, der blev godkendt af ”Rådet”, skulle således honoreres med et årsabonnement op Dansk Fuglehold eller et gavekort til bogsalget for samme beløb.

I efteråret 2011 blev interesserede fugleholdere inviteret til ”forfattermøde”, hvor der blev informeret om baggrunden for de nye pasningsvejledninger og udleveret en skabelon som skulle følges, hvorefter arbejdet gik i gang, således at pasningsvejledninger skulle sendes til LDF’s sagsbehandler Steen Samuelsen, der lavede korrektur og opsætningsmæssig korrektion før videresendelse til Justitsministeriet.

Midt i arbejdet blev opgaven flyttet fra Justitsministeriet til Fødevareministeriet, hvilket gav en lang række problemer. Vi fik ingen respons på de pasningsvejledninger som vi indsendte til godkendelse, og det føltes som om alt var gået i stå.

I samme periode fik LDF pludselig ny bestyrelse, og den nye formand ønskede selv at overtage alle opgaver, herunder også opgaven med pasningsvejledningerne.

I december udsendte Fødevarestyrelsen, som nu havde overtaget opgaven med pasningsvejledningerne, nye retningslinjer for udfærdigelse af pasningsvejledninger. En væsentlig ændring var at der nu skulle laves væsentlig færre, fordi fuglene var blevet sat i grupper, og der kun skal laves en pasningsvejledning pr. gruppe. Samtidig blev tidspunktet for lovens ikrafttræden udskudt til1. januar 2014

I foråret 2013 fik LDF atter ny bestyrelse, og opgaven med pasningsvejledningerne kom tilbage til Steen Samuelsen, der ved et tilfælde fik at vide at der var aftalt et møde mellem LDF og Fødevarestyrelsen om de nye regler for pasningsvejledningerne. Steen Samuelsen deltog i mødet sammen med en bisidder fra hobbydyrssamarbejdet. Mødet blev ledet af Anna Huda der nu var udpeget som fødevarestyrelsens leder af opgaven og Bengt Holst fra Rådet for hold af særlige dyr. På mødet blev den nye gruppeopdeling gennemgået, og LDF påpegede at gruppeopdelingen ikke var hensigtsmæssig og ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeså fuglenes behov for korrekte pasningsvejledninger. Bengt Holst erkendte at det ikke var den bedste løsning, men fastholdt at det var sådan at man havde bestemt.

Efter mødet med fødevarestyrelsen blev de aktive forfattere indkaldt til møde og blev orienteret om de nye regler, hvorefter der blev skrevet nye sammenfattende pasningsvejledninger, som efter korrektur er videresendt til fødevarestyrelsen.

I december 2013 blev fødevarestyrelsens hjemmeside med pasningsvejledninger åbnet: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx .

 

Her kan man hente de pasningsvejledninger, som er godkendt. Man kan se den gruppeopdeling som ”Rådet” har besluttet. I vil også kunne se at der stadig mangler at blive skrevet pasningsvejledninger. Fugleholdere der vil bidrage til at fylde hullerne er velkomne til at henvende sig til LDF’s sagsbehandler Steen Samuelsen og få hjælp til at skrive en pasningsvejledning.

For at dække over de mangler som er resultatet af fødevarestyrelsens gruppeinddeling, vil artsspecifikke pasningsvejledninger fremover være at finde på LDF’s hjemmeside. Også her vil der være arter som endnu ikke er beskrevet, og hvorfor hjælp fra kyndige fugleholdere er velkommen.

 E.b.

Steen Samuelsen
miljøkonsulent

Pasningsvejledninger kan også findes på LDFs hjemmeside.

www.ldf-net.dk

Tryk på Downloads her findes pasningsvejledninger på mange arter.