Herreløse Fugle

Varde og Omegns Fugleforening modtager fugle der på enten den ene eller anden måde ikke har en ejer, eller folk er blevet trætte af deres fugle (tamfugle).

Bortfløjne fugle kan ligeledes afleveres.

Ring til det bestyrelsesmedlem som bor mærmest dig, så vil vi forsøge at hjælpe. 

Bestyrelsesmedlemmer modtager skiftevis fuglen/fuglene, og passer dem med største omhu.

Ved modtagelse af fuglen/fuglene, bliver vedkommende der aflevere fugle til opbevaring gjort opmærksom på, at fuglen/fuglene opbevares max. 6 uger, hvorefter bestyrelsen vil forsøge at finde en anden ejer. Her vil foreningens juniorer blive tilgodeset.

Ved bortfløjne fugle, opbevares fuglen/fuglene i max. 6 uger, og man holder øje med om den/de bliver efterlyst. Hvis fuglen/fuglene ikke efterlyses inden 6 uger, vil fuglen/fuglene blive udstationeret til avl hos en af foreningens medlemmer.

Foreningen foretager ingen efterlysning af fuglene.

Foreningen foretager ingen aflivning af fugle, med mindre at fuglene er synlige syge ved ankomsten til opbevaringsstedet.

Rent moralsk har Varde og Omegns Fugleforening forpligtelse til denne ordning.

Bestyrelsen.