Foreningens formål er:

At oprette, vedligeholde og udbygge kontakt og samarbejde mellem fuglevenner.

At udbrede kendskab til de fugle der lovlig må holdes under beskyttede forhold, samt deres levevis i naturen, fremavle fugle, herunder disses artsrene mutationer.

At medvirke til, ved udbredelse af kendskab til pleje, hold og opdræt, at bevare disse fugle under dyreværns etiske forhold og arbejde for bevaring af disse fugle i naturen.

At udbrede kendskab til internationale konventioner og forordninger, der berører hold af disse fugle.

At foreningen er medlem af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (L.D.F.)