7/6 2022

LDF MENER

POSITIVLISTER

– en ny kampplads for dyreværnsforeninger

Frankrig fik for nylig en ny dyreværnslov, der forbyder vilde dyr i cirkus, minkavl mm, men også at der inden 4 år skal etableres en positiv­liste over hvilke eksotiske dyr franskmændene må holde i bur og voliere.

Lige nu er der kraftige protester fra Frankrigs milli­oner af dyreholdere, selvom de reelt ikke ved hvad det kommer til at betyde, så frygter de det værste.

Dyreværnsforeninger i andre europæiske lan­de, herunder Danmark, har vejret morgenluft og nu lobbyet sig, at der ved et møde i EU – i det der hedder Council of the European Union, Agriculture and fisheries - den 24. maj har været enighed om at arbejde videre med at få lavet en positivliste for hele EU.

Man henviser til at eksotiske dyr kan overføre sygdomme, lide overlast under transport til EU når de indfanges i naturen og at mange vilde dyr ikke egner sig til at holdes i bur og volierer.

En af de danske politikere, der er tæt forbundet med dyreværnsforeningen i Danmark er social­demokraten Niels Fuglsang, der på facebook op til afstemningen udtalte at ”Vilde dyr hører ikke til i fangenskab – Hvert år fanges millioner af vilde dyr og sælges til et liv i fangenskab. I EU alene holdes deromkring 100 millioner kæle­dyr, som hverken er hunde eller katte. Mange af dem er vilde dyr.” Herefter ridser han op, at de lyder overlast når de indfanges, at det er dårligt for biodiversiteten, at mange ikke egner sig til at holdes i bur og voliere og at vi risikerer at blive syge, da 3 ud af 4 nyopdagede sygdomme stam­mer fra vilde dyr.

LDF har forsøgt at få Niels Fuglsang i tale, bl.a. i november 2021 og nu senest ved hans Facebook-opslag i forbindelse med EU-mødet.

Det har vi for at fortælle ham, at der er noget helt galt med hans argumentation. F.eks. har der været forbud mod import af vildtfangede fugle til EU siden 2005, så der eksisterer ingen risiko for hverken biodiversitet, sygdomsoverførsel fra vildtfangede fugle eller manglende egnethed til at holdes i fangenskab.

Eftersom fugleholdere i hele Europa har været selvforsynende med opdrættede eksotiske fugle siden 2005, så er de arter, der ikke var egnede, for længst borte fra fugleholderne og ikke længere i EU.

Mest pinligt er Niels Fuglsangs argumentation om at 75% af alle nyopdagede sygdomme, der kan overføres til mennesker, stammer fra dyr. For det første er Niels Fuglsangs kilder helt tilbage fra 2001 og 2007, men de relaterer sig i øvrigt til hele verden, også den, hvor dyr og mennesker lever under samme tag under primi­tive forhold.

Niels Fuglsangs bemærkninger ved spørgsmål i hans facebook-opslag afspejler meget godt, hvorfor man ikke tidligere har lavet positivlister – det har været forsøgt i over 20 år – og hvorfor man heller ikke skal gøre det nu:

Niels Fuglsang skriver: "Hvis dyrene vurderes, at det er sikkert og forsvarligt at avle dem og det f.eks. beskytter biodiversiteten, så er det jo ikke de dyr, der skal forbydes at have selvfølgelig. Jeg tænker derimod især på de dyr, der bliver ind­fanget og transporteret, hvor rigtigt mange kom­mer til skade.”

LDF’s replik til Niels Fuglsang samt svar i vores henvendelser og nu også her i bladet, er at vi gerne vil have mellem 600 og 800 fuglearter på den positivliste og mit gæt er at krybdyr-holdere, akvarister m.fl. har et lignende tal eller måske endda et større antal, som de mener er forsvarligt at holde, ikke har nogen sygdoms-risiko og ikke skader biodiversiteten.

Efter LDF’s opfattelse er der ikke behov for posi­tivlister. Danmark har en udmærket dyreværnslov, der sikrer dyrenes velfærd og frygten for sygdomme fra f.eks. eksotiske fugle er udoku­menteret. F.eks. har der ikke været et eneste udbrud af fugleinfluenza hos Danmarks mange tusinde holdere og opdrættere af eksotiske fugle.

Povl Jørgensen

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Seneste kommentarer

21.09 | 06:41

Hej Birgitte
Nej vi holde desværre ikke flere fugleudstillinger, da besøgstallet ikke står mål med det store arbejde der er med at lave den.

20.09 | 21:36

Hej
Afholder i ingen fugleudstillinger for offentligheden i 2022, som i gjorde før Corona? Vil det komme efterfølgende år?

03.07 | 18:18

Jeg mangler 3 stk europæiske hunner og 1 han. Bor på Fyn. Er der nogen der har dem til salg.?
Mobil 27191506.

01.04 | 10:51

Hej Helle du skal være velkommen i foreningen, jeg må bede dig sende dine oplysninger til en fra bestyrelsen, se fanebladet; Bliv medlem; for hvilke oplysninger vi skal bruge,

Del siden